Tin tức

NƯỚC UỐNG TÁI SINH TẾ BÀO, CHỐNG LẠI LÃO HÓA NƯỚC UỐNG TÁI SINH TẾ BÀO, CHỐNG LẠI LÃO HÓA
17/07/2019

Bạn có biết, cơ thể chúng ta được tạo thành từ hàng chục tỷ tế bào khác nhau. Mỗi phút thì lại có 3 triệu tế bào chết đi, một số tương đương khác được tạo mới hoặc thoái hóa dần theo ...